Dť vacaturesite voor de Engineeringbranche

Begrippenlijst

Engineering  

Engineering is de verzamelnaam van alle activiteiten gericht op het specificeren, berekenen, ontwerpen, construeren, uitdetailleren,  voorbereiden, begeleiden en managen van (de bouw van) apparaten, installaties, constructies, machines, producten etc.

Ga voor een engineering vacature in Nederland naar www.engineeringvacature.nl.

Disciplines:

Werktuigbouwkunde
Omvat alle mechanische technieken voor het ontwikkelen, bouwen en installeren van apparaten, installaties, constructies, machines, producten etc., zoals pompen, motoren, assen, lagers, profielen, trappen, bordessen, plaatwerk, hydrauliek, pneumatiek enz.

Elektrotechniek
Omvat alle elektrische aspecten van apparaten, installaties, constructies, machines, producten etc., zoals meet & regeltechniek, besturingstechniek, elektronica, verlichting, beveiliging, detectie en toegangscontrole.

Bouwkunde
Bouwkunde omvat alle technieken gericht op het bouwen van woningen (huizen, appartementen, flatgebouwen) en op de huisvesting van mensen (kantoren, ziekenhuizen, hotels) en activiteiten (fabrieken, werkplaatsen, winkels, bioscopen), zijnde niet de werktuigbouwkundige- en de elektrotechnische aspecten.

Civiele Techniek
Civiele Techniek is de techniek welke is gericht op het bouwen / aanleggen van bijvoorbeeld wegen, bruggen, tunnels, sluizen maar ook op (de aanleg van) rivieren en kanalen.

Oil&Gas / Offshore
Oil&Gas is de verzamelnaam van alle industrieën gericht op de exploratie, winning en exploitatie van olie & gas in al zijn facetten. Van Offshore (hetgeen betekent; weg van de kust) is sprake wanneer activiteiten plaatsvinden op enige afstand van de kust. Activiteiten in de offshore zijn in toenemende mate ook gericht op windenergie en aquacultuur. Ondanks dat Oil&Gas projecten veelal ook offshore plaatsvinden ligt de basis voor de engineering vacatures vaak gewoon in Nederland.

Infra
Infra omvat alle fysieke en organisatorische structuren welke nodig zijn voor het functioneren van de maatschappij, installaties en bedrijven.

Industriële Automatisering
Industriële Automatisering is gericht op het automatiseren van o.a. machines, apparaten, installaties en processen. Veel voorkomende termen binnen de industriële automatisering zijn (het gebruik van) PLC's, PCS (ook wel DCS genoemd) en SCADA-pakketten. Binnen de industriële automatisering in Nederland ontmoeten de Werktuigbouwkunde en de Elektrotechniek elkaar veelal in de vorm van uitdagende engineering vacatures.

Apparatenbouw
De bouw van systemen waarin een proces plaatsvindt wat een verandering brengt in de samenstelling, functionaliteit  of eigenschappen van een "product" noemt men apparatenbouw.

Beton- en Staalcontructies
Dit betreft alle constructies uit beton en staal zoals muren, wanden, vloeren, plafonds, trappen, bordessen, bruggen, tunnels, sluizen, hallen, boorplatformen, schepen etc.

Energy
Onder Energy valt alles wat te maken heeft met energieopwekking, opslag en distributie. Te denken valt hierbij aan windenergie, gasvelden, olieproductie, elektriciteitscentrales, bio centrales, afvalverwerking enz.

Installatietechniek
Binnen de installatietechniek kent men 3 hoofdactiviteiten zijnde de woningbouw, utiliteit en de industrie. Daarnaast bestaat een duidelijke scheiding tussen werktuigbouwkundig en elektrotechnische gebouw gebonden installaties waarbij valt te denken aan CV-, gas-, water-, riool- en elektrotechnische- installaties zoals verlichting, beveiliging, toegangscontrole en proces- en machinebesturingen.

Kunstoftechniek
Alle activiteiten gericht op het vervaardigen van producten, systemen en constructies uit kunststof. Veel voorkomende termen binnen de kunststoftechniek zijn; granulaat, stempels, matrijzen, spuitgieten en extruderen. Kunststof en techniek ontmoeten elkaar in Nederland steeds vaker binnen de engineering.

Machinebouw
Machinebouw is de verzamelnaam van alle systemen voor het verplaatsen, bewerken, assembleren, vullen, verpakken, etiketteren, sorteren etc. van producten. Bouw jij niet alleen machines maar ook graag aan jouw toekomst. Bezoek dan engineeringvacature.nl en neem kennis van de engineering vacature binnen de machinebouw.

OiL&Gas
Oil&Gas is de verzamelnaam van alle industrieën gericht op de exploratie, winning en exploitatie van olie&gas in al zijn facetten. Deze activiteiten kunnen Onshore en Offshore plaatsvinden. Onder druk wordt alles vloeibaar. Zo ook wanneer je dringend op zoek bent naar een engineering vacature in Nederland binnen de Oil&Gas. Engineeringvacature.nl biedt diverse mogelijkheden.

Offshore
Van Offshore (hetgeen betekent; weg van de kust) is sprake wanneer activiteiten plaatsvinden op enige afstand van de kust. Betrokken activiteiten zijn naast de exploratie, winning en exploitatie van olie & gas in toenemende mate ook gericht op windenergie en aquacultuur. Offshore projecten zijn uitdagend en bieden vaak continuiteït. Steeds vaker hechten medewerkers er desondanks waarde aan dicht bij huis werkzaam te kunnen zijn. In Nederland is deze combinatie goed mogelijk.

Piping
Leidingwerk voor het transporteren van gassen, vloeistoffen, poeders, korrels etc. voor diverse industriën zoals in de Oil&Gas en Procestechniek noemt men Piping. Neem jij de leiding bij het solliciteren. Kijk dan op engineeringvacature.nl en vindt de engineering vacature op het gebied van Piping in Nederland.

Procestechniek
Procestechniek is de verzamelnaam van alle technieken gericht op het bewerken en verwerken van vloeistoffen en gassen waarbij de eigenschappen van de materie door invloed van het proces veranderen. Bekende termen in de procestechniek zijn onder meer pasteuriseren, koken, koelen, verbranden, extraheren, verdampen. Ook gericht solliciteren is een complex proces en bepaalt grotendeels (de basis voor) jouw toekomst. engineeringvacature.nl staat jou daarbij geheel ter beschikking in jouw zoektocht naar een  vacature binnen de Procestechniek.

Productontwikkeling
Zoals het woord al aangeeft betreft productontwikkeling de ontwikkeling van producten in de ruimste zin van het woord. Producten onderscheiden zich vaak in gebruikersgemak, materiaalgebruik, gewicht, duurzaamheid, uitstraling en prijs. Een bijzonder product is engineeringvacature.nl Zoek jij een engineering vacature in Nederland op het gebied van Productontwikkeling dan is deze site speciaal voor jouw geschikt.

Scheepsbouw
De Scheepsbouw betreft alle activiteiten gericht op de bouw van schepen zoals jachten, werkschepen, passagiersschepen, sleepboten, marine vaartuigen,veerboten enz. Ook binnen de engineering in Nederland vaart iemand met ambitie in de Scheepsbouw wel bij de mogelijkheid gericht te kunnen solliciteren op een uitdagende vacature. Ga naar engineeringvacature.nl

Voertuigtechniek
Voertuigtechniek omvat alle technieken gericht op het bouwen van voertuigen zoals personenauto's, vrachtauto's, bussen, treinen en fietsen. In de volksmond wordt voertuigtechniek (op onderdelen) ook wel automotive genoemd. Laat je niet in de wielen rijden en zorg dat je als een van de eerste op de hoogte bent van elke vacature in Nederland op het gebied van de voertuigentechniek. Engineeringvacature.nl innoveert zoals de automotive dit ook gewend is om te doen.

Functies:


Tekenaar
Een tekenaar draagt zorg voor het uitdetailleren en werkplaatsgereed maken van tekeningen voor de werkplaats tot op mono niveau. De tekenaar verzorgt tevens de stuklijsten en de materiaallijsten en plaatst naast alle noodzakelijke maten tevens de bewerkingstekens op de tekening. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in 2D of 3D CAD waarbij bekende pakketten onder meer AutoCAD, ME-10, Eplan, StabiCAD, Nordined, SolidWorks, Pro-engineer, Inventor, BoCAD, StruCAD, Tecla en Catia zijn.
Ben jij op zoek naar een engineering vacatures in de rol van tekenaar? Kijk dan op engineeringvacature.nl

Tekenaar / Constucteur
Een tekenaar / constructeur verricht naast de werkzaamheden zoals deze worden verricht door een tekenaar tevens het ontwerpen en berekenen van deelconstructies en het tekenen van subsamenstellingen. Ben jij vaardig als tekenaar / constructeur dan kun je op engineeringvacature.nl wellicht de door jou geambieerde engineering vacature vinden.

Constructeur
Een constructeur is door zijn ervaring ten opzichte van de tekenaar en tekenaar / constructeur in staat om een hoofdontwerp van bijvoorbeeld een machine, installatie of apparaat te maken inclusief de daarbij eventueel noodzakelijke berekening. Veelal stuurt een constructeur ook een of meerdere tekenaar(s) en/of tekenaar / constructeur(s) aan. Als constructeur ontwikkel je ook graag je eigen toekomst. In die ontwikkeling staat engineerinigvacature.nl jou graag bij in jouw zoektocht naar de geschikte engineering vacatures in Nederland.

Engineer
In toenemende mate wordt een constructeur in de volksmond ook wel engineer genoemd. Voor alle functies geldt in de regel dat aan de functietitel een vakgebied wordt toegevoegd om duidelijk te maken op welke doelgroep de functie is gericht, zoals bijvoorbeeld; piping engineer, engineer scheepsbouw, mechanical engineer, structural engineer, engineer industriele automatisering. Daar waar in de werktuigbouwkunde nog wel wordt gesproken over een constructeur wordt in de elektrotechniek op dit niveau alleen gesproken over engineer. Daar waar vormgeving een rol speelt in het ontwerp wordt ook wel gesproken over een designer. Algemeen bekende voorbeelden hiervan zijn; industrial designer of product designer. Engineering is een specialisme. Engineerinigvacature.nl is in Nederland gespecialiseerd gericht op de engineering vacature voor jou.

Techniker
Meer specifiek voor de installatietechniek wordt binnen de installatietechniek op het niveau van constructeur en/of engineer anders dan in andere vakgebieden vaak ook gesproken over een techniker. Bij het zoeken naar  engineering vacatures in Nederland is de focus primair gericht op de techniek.

Werkvoorbereider
Zodra een project / een ontwerp werkplaatsgereed is uitgewerkt draagt een werkvoorbereider er zorg voor dat het werk in de werkplaats of op locatie kan worden uitgevoerd. Een werkvoorbereider draagt daarbij zorg voor het uittrekken en bestellen van de materialen, document controle en meestal ook voor het (in samenspraak met de projectleider / chef werkplaats) plannen van capaciteit en middelen. De kwaliteit van de uitvoering van een project wordt grotendeels bepaald door een juiste invulling van de rol van een werkvoorbereider. Ook op het vinden van een kwalitatief juiste engineering vacature moet je jezelf goed voorbereiden. Kijk daarom op engineeringvacature.nl

Calculator
De calculator binnen een project is anders dan voor het maken van technische berekeningen hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het offreren van uit te voeren werkzaamheden dan wel voor het maken van een kostenplaatje (het vaststellen van kostprijs) voor het ontwikkelen, bouwen, transporteren, installeren en eventueel onderhouden / servicen van een machine, installatie, apparaat etc. Het juist calculeren van de kans op het vinden de juiste engineering vacature in Nederland is slechts weinigen gegeven. Een zekerheid is dat je voor het vinden van een vacature in de rol van calculator bij engineeringvacature.nl moet zijn.

Projectleider
Een projectleider is binnen een project verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en stuurt vanuit zijn rol meestal een aantal monteurs, service engineers of field engineers aan. Communicatie met de manager engineering, de projectmanager en de opdrachtgever vindt vanuit deze rol veelvuldig plaats. Naast de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk is de projectleider tevens verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn op het werk. Maak van het vinden van  engineering vacatures in Nederland jouw project en laat engineeringvacature.nl jou hier naar toe leiden.

Projectmanager
Een projectmanager is aanvullend op de taken en verantwoordelijkheden van een projectleider veelal ook financieel verantwoordelijk voor een project, evenals dat betrokkene binnen bepaalde bedrijven ook eindverantwoordelijk is voor de engineering van het project. Daarnaast is de projectmanager vaak verantwoordelijk voor grotere en technisch meer complexe projecten dan een projectleider. 

     

Engineering   Vacature   Nederland   Noord-Brabant   Tilburg   Breda  Eindhoven  Aparatenbouw  Energy  Roosendaal  Bergen op Zoom  Vacatures  Projectmanager  Projectleider  Flevoland  Lelystad   Almere  Werkvoorbereider  Calculator   Zuid-Holland   Rotterdam  Den Haag  Leiden  Tekenaar  Constructeur   Drenthe  Assen   Hoogeveen  Emmen   Engineer zoekt werk  Utrecht  Amersfoort  Installatie techniek  Kunststoftechniek  Beton-en staal Gent Antwerpen Constructies   Friesland  Heerenveen  Drachten  Leeuwarden   Gelderland  Nijmegen  Arnhem  Engineeringvacature  Noord-Holland  Amsterdam  Haarlem  Alkmaar   Oil&Gas  Offshore  Piping  Limburg  Maastricht  Belgie  Brussel  Brugge  Leuven Procestechniek  Productontwikkeling  Zeeland  Goes  Middelburg  Mechelen Overijssel  Almelo  Voertuigentechniek  Enschede  Zwolle  info@engineeringvacature.nl  Tel:085-2733438  Fax:085-2733439