Dé vacaturesite voor de Engineeringbranche

Zoek VacatureProjectmanager Installatietechniek Utiliteit Elektrotechniek

Functie: Projectmanager
Bedrijfstype: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek
Plaats: Rotterdam


Werkomschrijving:
Functie omschrijving

Zorg dragen voor de realisatie van een of meerdere projecten in het bedrijf c.q. in de regio binnen contractvoorwaarden, besteks- en kwaliteitseisen, planning en werkbegroting, zodanig dat minimaal de vastgestelde resultaatsnorm gehaald wordt en commerciële kansen en mogelijkheden worden gesignaleerd.

Belangrijkste resultaatgebieden
1.Ondersteunt in voorkomende gevallen het calculatie- en ontwerpproces op basis van kennis en ervaring in de projectrealisatie opdat de kans op het verwerven van nieuwe projecten vergroot wordt.
2.Draagt zorg voor een kwantitatief en kwalitatief optimaal en gemotiveerd uitvoeringsteam op het lopende project, zodanig dat de uitvoeringsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden.
3.Draagt zorg voor de projectvoorbereiding ten aanzien van organisatie, gegevensverstrekking, werkmethoden, planning, inzet mensen/middelen, inkoop, kwaliteitszorg, contact met onderaannemers en dergelijke, o.a. door het opstellen van een projectplan en een keuringsplan, zodanig dat een veilige, effectieve en efficiënte projectuitvoering zoveel mogelijk gewaarborgd is.
4.Voert projecten zodanig uit dat de technisch/financiële oplevering tijdig plaatsvindt, conform bestekseisen, kwaliteitseisen, contracteisen en gestelde rendementsdoelen.
5.Zorgt voor een risicoanalyse, onder meer op het gebied van veiligheid en milieu, stelt het Arbo- projectplan op en ziet toe op naleving hiervan en zorgt dat in de inkoopfase veiligheids- en milieuafspraken in het contract worden vastgelegd zodat aan de wettelijke vereiste voldaan kan worden.
6.Bewaakt de voortgang en gemaakte kosten en inkomsten gedurende de projectuitvoering en draagt periodiek zorg voor betrouwbare financiële rapportage aan de regiodirectie.
7.Regelt evaluatiebijeenkomsten na afronding van het project en registreert de evaluatiegegevens en draagt deze uit teneinde de inschrijving op, en de uitvoering van toekomstige projecten te optimaliseren.
8.Onderhoudt effectief contacten met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, evt. collega-aannemers en derden en signaleert potentiële nieuwe opdrachten zodanig dat een bijdrage geleverd wordt aan de verwerving van nieuwe projecten.
9.Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en is verantwoordelijk voor de inzet, opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Houdt periodiek functionerings- en / of beoordelingsgesprekken
10.Draagt er voor zorg dat de processen en activiteiten binnen het uitvoeringsteam conform het kwaliteitshandboek plaatsvinden c.q. uitgevoerd worden, zodanig dat de gewenste kwaliteits­standaards behaald worden.
11.Leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteits, arbo- en milieubeleid.
12.Levert een actieve bijdrage aan verbetertrajecten en het continu verbeteren van eigen processen, en aan een zo veilig en gezond mogelijke uitvoering van de eigen werkzaamheden c.q. van de projecten waaraan hij werkzaam is.
13.Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming, de vervuiler van de functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Functie eisen

1.Is verantwoordelijk voor de veiligheid op de projecten onder zijn verantwoordelijkheid en voor het uitvoeren, uitdragen en toezien op naleving van KAM-beleid en het (doen) naleven van het KAM-managementsysteem op het project of afdeling.
2.Ziet toe op naleving van wet- en regelgeving op het project.
3.Stimuleert zijn collega's op het gebied van veiligheid.
4.Neemt initiatief voor het verbeteren van processen/werkmethoden.
5.Vertoont voorbeeldgedrag voor de organisatie.
6.Draagt voordelen/uitdagingen uit van veilig en gezond werken.
7.Inventariseert in de voorbereidings- en uitvoeringsfase de veiligheids- en gezondheidsrisico's en ziet toe op het opstellen van V&G-(deel)plannen en taakrisicoanalyses. Draagt op basis hiervan zorg voor effectieve beheersmaatregelen om risico's te verkleinen en waar mogelijk weg te nemen.
8.Spreekt collega's en derden aan op hun veiligheidsgedrag.
9.Heeft alle bevoegdheden in tijd en middelen om zorg te dragen dat het project veilig en gezond en binnen gestelde kwaliteitseisen uitgevoerd kan worden.

Bijzonderheden


Vereist opleidingsniveau; HBO


Kerncompetenties;

- Professioneel gedrag

- Denkkracht

- Leiderschap

- Ondernemerschap

- Samenwerking

Bedrijfsprofiel:

Een landelijk opererende multifunctionele dienstverlener met ruim 1.400 professionals voor wie techniek een tweede natuur is. Als toonaangevend kennisbedrijf ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren wij technische installaties voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten in utiliteit, industrie, infra en woningbouw.

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Lead Engineer Lifting Applications

Functie: Structual Engineer
Bedrijfstype: Industriele Automatisering, Infra, Oil & Gas / Offshore
Plaats: Rotterdam


Werkomschrijving:
You will have the responsibility to technically lead a small team of lifting appliances engineers.
Examine the structural aspects of various designs (from loose gear items to large onshore-/offshore cranes and pipe-laying equipment) for compliance with regulations, codes and standards. The structural analysis forms part of the certification process which furthermore includes fabrication inspections and witnessing of load testing. You will keep close contact with our field surveyors performing these inspections.
Provide technical leadership, mentoring and coaching of the team members, as appropriate, to achieve effective knowledge application and -transfer.
Provide technical assistance/-advice as requested to internal- and external clients.
Build and maintain good working relationships with the lifting appliances colleagues of our offices in Aberdeen, London and Hamburg.


A Bachelor's degree in Structural/Mechanical Engineering;
Be able to communicate in English fluently. Dutch communication skills is preferred;
10 years relevant experience in structural engineering with lifting appliances and/or hoisting equipment;
Technically strong and a willingness to find solutions as well as addressing problems;
Strong leadership-, management-, communication-, mentoring- and coaching skills, a strategic mind and the ability to think laterally;
The role will require confidence in decision making, sometimes working under pressure and an understanding of the commercial aspects of your work;
Willingness to travel to our offices abroad for short periods of time;
Experience with design and construction codes, statutory rules and regulations applicable for lifting appliances and hoisting equipment for Energy and Marine industry (e.g. LR's Code for Lifting Appliances, EN13852, EN13155, F.E.M. Rules, HSE's, LOLER, NMD regulations, etc);
Relevant experience with FE packages such as STAAD, FEMAP/NASTRAN, RSTAB, RFEM, etc.;
Good understanding of materials, welding processes and NDE;
Good understanding of sea conditions and ship movement;
Experience with carrying out stress analysis in accordance with API 2C is a pro;
Knowledge and experience of application of national-/international regulations and standards for diving and submersible handling systems is a pro;
Knowledge and experience of application of IMO LSA Code & SOLAS convention for davits used for launching life-/rescue boats is a pro.

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Project Manager

Functie: Manager
Bedrijfstype: Industriele Automatisering, Infra, Oil & Gas / Offshore
Plaats: Rotterdam


Werkomschrijving:
Voor diverse projecten zoeken wij project managers die projecten kunnen leiden van Basic Engineering inclusief de bouw. Waarde van de projecten in het bereik van 200 € k tot 4.000 € k
Hij zal verantwoordelijk zijn voor de uitbesteding van werk aan engineering contractors, bouw aannemers en is bekend met de volledige aankoopcyclus voor apparatuur en andere diensten.

Ervaring
Ten minste 10 tot 15 jaar ervaring in soortgelijke projecten, HBO-niveau en spreekt en schrijft perfect Engels

Achtergrond:
Mechanical of
Instrumentatie en process control of
Electrical

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Cost Estimator Infra

Functie: Administratief Medewerker
Bedrijfstype: Industriele Automatisering, Infra, Oil & Gas / Offshore
Plaats: Rotterdam


Werkomschrijving:
Als onze ideale kandidaat beschik je minimaal over HBO werk- en denkniveau en over een gedegen vakkennis van de branche Infra. Dit laatste betkent dat je inzicht hebt in tunneltechnisch installaties en systemen. Je hebt een ruime ervaring in zowel ontwerp-engineering (2-5 jaar) als calculatie (2-3 jaar).
We vragen deze ervaring om dat we van je verwachten dat je: in staat bent leiding te geven aan twee tot maximaal vijf personen.
Zelfstandig specificaties kan bepalen en de omvang van nieuwe tools te bepalen.
Kwaliteitsbeslissingen neemt in verband met estimaten in overleg met de lead engineer.
Hoe en door middel van welke tools jij kan bepalen tot een interne kostprijs gekomen kan worden.

Functie-eisen
In deze functie krijg je te maken met financiële, technische, administratieve en organisatorische kennisaspecten. Door middel van de juiste inzet van kennis en kunde en estimatingtools bepaal je, in een zo kort mogelijke tijd, de interne kostprijs. Je bent in staat om zelf modellen te ontwikkelen en maakt analyses en prognoses om de vraagspecificatie te vertalen naar kengetallen. Daarbij is routinematig werk nauwelijks aan de orde. Verder schakel je veelvuldig met diverse partijen bij het bepalen van de kostprijs en al het gaat om de ontwikkeling en onderhoud van tools. Accuratesse is bij een groot deel van de werkzaamheden in hoge mate vereist, met name met betrekking tot de nauwkeurigheid van het estimaten en bij controle van door anderen gemaakte estimates en calculaties. Omdat je in deze functie regelmatig onder tijddwang kan staan is het wenselijk dat je stressbestendig bent.

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Technicus Maintenance Verkeerstechnische Installaties

Functie: Uitvoerder DVM en OV
Bedrijfstype: Industriele Automatisering, Infra, Oil & Gas / Offshore
Plaats: Rotterdam


Werkomschrijving:
Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op MBO niveau richting Elektrotechniek, eventueel aangevuld met vakgerichte cursussen.
Je hebt ervaring met Maintenance / Infratechniek en met het oplossen van storingen
Je bent bekend met PLC-techniek. (Siemens S7).

Zelfstandig plannen en uitvoeren van zowel preventief als correctief onderhoud aan electrotechnische installaties en instrumentatie;
Het vaststellen, analyseren en oplossen van storingen;
Het maken van verbeteringsvoorstellen ten aanzien van de levensduur van installaties;
Overleggen met diverse aannemers en de klant;
Verzorgen van de administratieve afwikkeling van de uitgevoerde werkzaamheden in de daarvoor bestemde systemen;
Toezien en waarborgen dat werkzaamheden volgens de geldende normen op veiligheids- en milieugebied worden uitgevoerd.
Je werkt maximaal zes maal per jaar, een á twee nachten, tijdens tunnelafsluitingen voor preventief onderhoud.

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Engineering   Vacature   Nederland   Noord-Brabant   Tilburg   Breda  Eindhoven  Aparatenbouw  Energy  Roosendaal  Bergen op Zoom  Vacatures  Projectmanager  Projectleider  Flevoland  Lelystad   Almere  Werkvoorbereider  Calculator   Zuid-Holland   Rotterdam  Den Haag  Leiden  Tekenaar  Constructeur   Drenthe  Assen   Hoogeveen  Emmen   Engineer zoekt werk  Utrecht  Amersfoort  Installatie techniek  Kunststoftechniek  Beton-en staal Gent Antwerpen Constructies   Friesland  Heerenveen  Drachten  Leeuwarden   Gelderland  Nijmegen  Arnhem  Engineeringvacature  Noord-Holland  Amsterdam  Haarlem  Alkmaar   Oil&Gas  Offshore  Piping  Limburg  Maastricht  Belgie  Brussel  Brugge  Leuven Procestechniek  Productontwikkeling  Zeeland  Goes  Middelburg  Mechelen Overijssel  Almelo  Voertuigentechniek  Enschede  Zwolle  info@engineeringvacature.nl  Tel:085-2733438  Fax:085-2733439